Schooleigendom
Ieder jaar wordt door de school voor vele duizenden euro's aan materialen aangeschaft en uitgedeeld. Niet altijd wordt daar door de kinderen op een juiste manier mee omgegaan.
Wij menen dat het mede tot onze taak hoort kinderen respect bij te brengen voor andermans eigendommen, hoe gering de waarde daarvan misschien ook mag zijn.

Bij opzettelijke vernieling of bewust verkeerd gebruik van de door de school verstrekte materialen zullen wij de kinderen verantwoordelijk stellen.

Een voorbeeld daarvan: het afgelopen schooljaar hebben enkele kinderen zelf een deel van de kosten van een nieuwe plakpot moeten betalen. Oorzaak was dat de lijm verontreinigd werd door punten van kleurpotloden in de lijmpot te doen. Daardoor was de lijm voor diverse doeleinden onbruikbaar geworden. Maar wij verwachten dat ook gummen, potloden en vulpennen niet opzettelijk vernield worden.

Wij hopen voor dit soort acties medewerking van alle ouders te krijgen.
 
In groep 3 krijgen de leerlingen een eigen schaar, vulpen, doos met kleurpotloden, een ringband en een plakpot. Sommige spullen worden aan het eind van een schooljaar aangevuld. De meeste spullen zijn voorzien van hun naam. Zodoende draagt ieder kind een stukje verantwoording over zijn eigen materialen.