Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie                          vrijdagmiddag 11 okt t/m vrijdag 18 okt 2019    
Kerstvakantie vrijdagmiddag 20 december (12.00 uur) t/m vrijdag 3 jan 2020    
Voorjaarsvakantie vrijdagmiddag 21 februari (12.00 uur) t/m vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie donderdag 9 april (studiedag) t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie  vrijdagmiddag 24 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinkstervakantie maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020
Zomervakantie vrijdagmiddag 10 juli (12.00 uur)  t/m vrijdag 21 augustus 2020

Overige vrije dagen (o.a. studiedagen)
maandag 16  en dinsdag 17 september - donderdag 3 oktober (studiedag) - maandag 21 oktober- maandag 18 november  - donderdag 6 december begint de school om 10.30 uur - dinsdag 14 januari - maandag 3 februari -  donderdag 9 april - vrijdag 19 juni (planningsdag).


Vakantierooster 2020-2012
Het Brabants overleg heeft een definitief advies gegeven over het vakantierooster van schooljaar 2020-2021. Dit rooster is de basis van ons eigen rooster. Naar aanleiding van dit advies wordt met het team en de medezeggenschapsraad een officieel vakantierooster gemaakt. Dit rooster kunt u in mei/juni 2020 van ons verwachten. Dankzij het rooster van het Brabants overleg staan sommige vakantieweken definitief vast. Om deze reden willen we dit rooster alvast met u delen op onze website. 
Let op! dit rooster is een adviesrooster en niet definitief. Wijzigingen voorbehouden!
Klik hier voor het adviesrooster.